{#top.html}
{#ServerLeft.html}
 • 豪华一型云主机

  处理器:四核至强 5405*2

  主 板:Intel S5000VSA

  内 存:2GB FB-DIMM

  硬 盘:73G SAS硬盘

      
  600元首月,1740元/季 3380元/半年
  6580元/年 (不送产权!)
 • 商务四型+

  处理器:双核酷睿E6600

  主 板:技嘉G31M_S 系列

  内 存:4G DDR3

  硬 盘:500G Sata

      

  7999元/年(不送产权) 866元/月,2688元/季
  9600元/年(一年送产权) (本月特价)

 • 豪华四型

  处理器:至强5506四核

  主 板:INTEL5500BC

  内 存:4G Recc DDR 3

  硬 盘:1T sata,支持阵列

      
  10999元/年(不送产权)  6988元/半年 
  3859元/季  12980元/年(一年送产权)
   
 • 豪华五型

  处理器:至强E5620四核*2

  主 板:超微服务器专用主板

  内 存:8GB RECC DDR3

  硬 盘:300G SAS +500G sata

      
  1899元/月,5399/季,8499/半年
  13999元/年   (不送产权)
  17999元/年(一年送产权)

 • 至强四型

  处理器:双至强2.4G*2

  主 板:超微服务器专用主板

  内 存:2G ECC REG

  硬 盘:73G scsi

      

  850元/月,2499/季,4880元/半年
  7999元/年(不送产权)

 • 豪华二型云主机

  处理器:四核至强 5405*2

  主 板:Intel S5000VSA

  内 存:4GB FB-DIMM

  硬 盘:146G SAS硬盘

      
  779 元首月,2580 元/季
  4880 元/半年,8998 元/
 • 豪华三型

  处理器:至强5405四核*2

  主 板:Intel S5000VSA

  内 存:4GB FBD ECC 667

  硬 盘:146G sas硬盘

      
  1399元/月,3900/季,6499/半年
  10999元/年   (不送产权)
  14999元/年(一年送产权)

 • 超值型服务器

  处理器:双核酷睿Q9400

  主 板:Intel G41 WV

  内 存:4GB

  硬 盘:1T Sata

      
  9899元/年(不送产权)
  10899元/年(一年送产权
 • 至强五型

  处理器:至强5110双核*2

  主 板:INTEL S5000V

  内 存:4G FBD ECC

  硬 盘:1T Sata2

      

  11999元/年(一年送产权)  
  9999元/年(不送产权) 5499元/半年

 • 商务二型

  处理器:PD 2.8/3.0

  主 板:IS_20

  内 存:2G DDR

  硬 盘:80/160GB SATA2

      
  699元/月
  7880元/年(一年送产权)
 • 至强三型

  处理器:四核至强 X3430

  主 板:INTEL S3000V

  内 存:4G DDR 800

  硬 盘:ST 1T SATA

      
  11688元/年(一年送产权)  
 • 酷睿四核服务器

  处理器:酷睿四核 Q8300

  主 板:G31M_S 系列

  内 存:4G DDR 800

  硬 盘:500GB sata2

      

  10699元/年(送产权) 

 • 网通月付A型

  处理器:双核酷睿E5200

  主 板:G31M_S 系列

  内 存:2G DDR2 800

  硬 盘:160GB SATA

      
  799元/月 7999元/年 
 • 网通月付B型

  处理器:双核酷睿E7400

  主 板:G31M_S 系列

  内 存:2G DDR2 800

  硬 盘:160G SATA2

      

  950元/月 8999元/年 

{#bottom.html}